EDI of B2B portal

Een andere standaard voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen, berichten en bevestigingen, is EDI (Electronic Data Interchange). EDI wordt vooral gebruikt in de sectoren retail en logistiek, en is met name van belang voor bedrijven die een totale integratie willen van hun productieketen. EDI helpt bedrijven communiceren met partners. Als het systeem wordt geïntegreerd in een ERP, dan gaat het verzamelen, archiveren en delen van nauwkeurige en tijdige informatie een stuk eenvoudiger. Het is daarom in veel gevallen verstandig voor een ERP te kiezen dat deze standaard ondersteunt. Ook al omdat steeds meer partners in een supply chain - vooral leveranciers en grotere retailers - het gebruik van EDI min of meer van groothandels eisen, met name bij de uitwisseling van orders, pakbonnen en facturen.

Toch is EDI niet altijd de meest geschikte oplossing. Als afnemer en toeleverancier niet alleen 'gestandaardiseerd' bestellen en bevestigen, maar ook nog 'menselijk' communiceren over te leveren producten, dan is een B2B portal beter. Die oplossing stelt gebruikers in staat om bijvoorbeeld afwijkende leverdata of bestellingen te bespreken, of toeleveranciers op de hoogte te stellen van een verwachte inkoopbehoefte in de toekomst.

Maar of uw groothandel baat heeft bij SSCC, EDI of een B2B portal; het laat onverlet de noodzaak dat een dergelijk systeem wordt geïntegreerd in het ERP. ERP-systemen die veel worden gebruikt door (andere) groothandels, hebben een oplossing als SSCC, EDI of B2B meestal als standaardmodule ingebouwd.

×

ERP informatiepakket aanvragen

Aanvragen